Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

Bình chọn:
4.4 trên 114 phiếu
  • Câu 1, câu 2 trang 146 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 146 sinh học lớp 8

    Câu 1. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não. Câu 2. Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.