Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Bình chọn:
4.4 trên 106 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3 trang 124 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3 trang 124 sinh học lớp 8

    Câu 1. Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?Câu 2. Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì ? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm ? Câu 3. Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?