Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Bình chọn:
4.3 trên 90 phiếu
  • Câu 1 trang 192 sgk sinh lớp 8

    Câu 1 trang 192 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau.