Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 92 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 92 sinh học lớp 8

    Câu 1. Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì ? Câu 2. Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non ? Câu 3. Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì ? Câu 4. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào ?