Bài 60: Cơ quan sinh dục nam

Bình chọn:
4.2 trên 37 phiếu
  • Câu 1 trang 189 sgk sinh lớp 8

    Câu 1 trang 189 sgk sinh lớp 8

    Câu 1: Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c...) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 1, 3...) ở bảng 60,