• Câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8

  Câu 1, câu 2 trang 10 sgk sinh học lớp 8

  Câu 1. Cơ thể người gồm mấy phần ? Phần thân có những cơ quan nào ? Câu 2. Bằng một ví dụ, hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể.

 • Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8

  Câu 1, câu 2 trang 13 sgk sinh học lớp 8

  Câu 1: Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp. Câu 2: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

 • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8

  Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 17 sinh học lớp 8

  Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó. Câu 2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn ? Câu 3. Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau :

 • Câu 1, câu 2 trang 23 sgk sinh học lớp 8

  Câu 1, câu 2 trang 23 sgk sinh học lớp 8

  Câu 1. Phản xạ là gì ? Hãy lấy ví dụ về phản xạ. Câu 2. Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó.

Bài viết được xem nhiều nhất