Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Bình chọn:
4.7 trên 43 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 83 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 83 sinh học lớp 8

    Câu 1. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì? Câu 2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ Nhai kĩ no lâu". Câu 3. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ? Câu 4. Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào ?