Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Bình chọn:
4.5 trên 123 phiếu
  • Câu 1, câu 2 trang 173 sgk sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2 trang 173 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì ? Câu 2. Trong vệ sinh đối với hệ thần kinh cần quan tâm tới những vấn đề gì ? Vì sao như vậy ?