Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Bình chọn:
4.6 trên 85 phiếu
  • Câu 1, câu 2, câu 3 trang 198 sgk sinh lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3 trang 198 sgk sinh lớp 8

    Câu 1. Nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm, ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Phải làm gì để điều đó không xảy ra ? Câu 2. Những hậu quả có thể xảy ra khi phải xử lí đối với việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là gì ? Làm thế nào để tránh được ? Câu 3. Hãy liệt kê các phương tiện sử dụng để tránh thai theo bảng 63. Bảng 63. Các phương tiện sử dụng để tránh thai