Thu hoạch bài thực hành quan sát tế bào và mô


Nội dung thu hoạch: Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân.

Nội dung thu hoạch:
- Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân.
- Vẽ hình, chú thích đầy đủ về các loại mô đã quan sát được (cố gắng vẽ đúng hình đã quan sát thấy).
Lưu ý: bố trí hình vẽ cân đối, các chú thích nên dùng thước kẻ để kẻ mũi tên vào đúng vị trí trên hình đảm bảo hình vẽ chính xã, đẹp và sạch

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu