Lý thuyết, bài 1, bài 2, bài 3 trang 114 sgk toán lớp 2


Bài 1: Đã tô màu hình nào? Bài 2: Hình nào có số ô vuông được tô màu? Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con gà?

Kiến thức cần nhớ:

Chia hình vuông thành ba phần bằng nhau. Lấy một phần, được một phần ba hình vuông.. Một phần ba viết là 

Bài 1: Đã tô màu  hình nào ?

                             

A.                    B.                      C.                        D.

Bài 2: Hình nào có   số ô vuông được tô màu ?

                                   

A.                      B.                    C.                         D.

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào   số con gà ?

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu vào    hình A (hình vuông).

Đã tô màu vào    hình C (hình tam giác).

Đã tô màu vào    hình D (hình tròn).

Bài 2: Hình A, hình B, hình C.

Bài 3: Hình b.