Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 01:56:42

  • Bài 1, 2, 3 trang 78 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3 trang 78 sgk toán 2

    Bài 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh? Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai? Bài 3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

Bài viết được xem nhiều nhất