• Bài 1, 2, 3, 4 trang 153 sgk Toán lớp 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 153 sgk Toán lớp 2

    Bài 1: Số ?,Bài 2: Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét ?,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là.

Bài viết được xem nhiều nhất