• Bài 1, 2 trang 103 sgk Toán 2

    Bài 1, 2 trang 103 sgk Toán 2

    Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm,Bài 2: Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu),Bài 3: Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ.

Bài viết được xem nhiều nhất