• Bài 1, 2, 3 trang 130 sgk Toán lớp 2

    Bài 1, 2, 3 trang 130 sgk Toán lớp 2

    Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là,Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là,Bài 3:a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

Bài viết được xem nhiều nhất