Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Bình chọn:
4.8 trên 118 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk Toán lớp 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk Toán lớp 2

    Bài 1: Viết (theo mẫu),Bài 2: Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu,Bài 3: Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?,Bài 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (xem hình vẽ).

Bài viết được xem nhiều nhất