• Bài 1, 2, 3 trang 23 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3 trang 23 sgk toán 2

    Bài 1. Dùng bút và thước nối các điểm để có; Bài 2. Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?; Bài 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được.

Bài viết được xem nhiều nhất