• Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 sgk toán 2

    Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn; Bài 4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại những điểm nào?

Bài viết được xem nhiều nhất