34 - 8

Bình chọn:
4.8 trên 64 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sgk toán 2

    Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà; Bài 4. Tìm x;

Bài viết được xem nhiều nhất