11 trừ đi một số: 11 - 5

Bình chọn:
4.7 trên 60 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 sgk toán 2

    Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?

Bài viết được xem nhiều nhất