Ôn tập về đại lượng

Bình chọn:
4.8 trên 68 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 sgk Toán lớp 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 sgk Toán lớp 2

    Bài 1: a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?,Bài 2: Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm,Bài 3: Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi thư hết 800 đồng,Bài 4: Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp,

  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 175 sgk Toán lớp 2

    Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày,Bài 2: Bình cân nặng 27 kg, Hải nặng hơn Bình 5kg,Bài 3: Hai xã Đinh Xá và Hòa Hiệp cách nhau 11km,Bài 4: Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ.