Bài toán về nhiều hơn

Bình chọn:
4 trên 28 phiếu
  • Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 2

    Bài 1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa; Bài 2, Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi; Bài 3. Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm.

Bài viết được xem nhiều nhất