• Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sgk toán 2

    Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Tìm x; Bài 4. Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau

Bài viết được xem nhiều nhất