14 trừ đi một số: 14 - 8

Bình chọn:
4.4 trên 29 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 sgk toán 2

    Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 4. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện.

Bài viết được xem nhiều nhất