7 cộng với một số: 7 + 5

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 26 sgk toán 2

    Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Tính nhẩm; Bài 4. Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?; Bài 5. Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng.

Bài viết được xem nhiều nhất