Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sgk Toán lớp 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 169 sgk Toán lớp 2

    Bài 1: Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào ?,Bài 2:a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu,Bài 3: Viết các số 285, 257, 279, 297 theo thứ tự,Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài viết được xem nhiều nhất