• Bài 1, 2, 3 trang 85 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3 trang 85 sgk toán 2

    Bài 1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?; Bài 2 a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm; Bài 3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra );

Bài viết được xem nhiều nhất