• Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 sgk toán 2

    Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 sgk toán 2

    Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm.

Bài viết được xem nhiều nhất