Bài 1, 2, 3 trang 114 sgk Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Bài 1: Đã tô màu hình nào? Bài 2: Hình nào có số ô vuông được tô màu? Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con gà?

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 3}\) hình nào ? 

                   

Bài 2: Hình nào có \({1 \over 3}\)  số ô vuông được tô màu ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số con gà ?

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình A (hình vuông).

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình C (hình tam giác).

Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình D (hình tròn).

Bài 2:

Hình A, hình B, hình C.

Bài 3:

Hình b.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan