Câu hỏi lý thuyết 1,2,3 trang 188 SGK Sinh học 9

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1 Câu 2: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.2

Câu 1: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1

Gợi ý làm bài:

Bảng 63.1. Môi trường và nhân tố sinh thái.

Môi trường Nhân tố sinh thái hữu sinh Nhân tố sinh thái vô sinh
Môi trường nước Cá, tôm, cua, rận nước, … Nước, bùn đất, các chất khoáng,…
Môi trường đất Giun đất, dế, trâu, bò, gà, cây cối,… Đất, đá, nước,…
Môi trường không khí Sáo, bồ câu, chuồn chuồn,… Không khí.
Môi trường sinh vật  Vật chủ và vật kí sinh Thức ăn có ở vật chủ ( nước, chất hữu cơ, chất vô cơ,…)

Câu 2: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.2

Gợi ý làm bài:

Bảng 63.2. Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái

Nhân tố sinh thái Nhóm thực vật Nhóm động vật
Ánh sáng Nhóm cây ưa sáng     Nhóm cây ưa bóng Nhóm động vật ưa sáng Nhóm động vật ưa tối
Nhiệt độ Thực vật biến nhiệt Động vật biến nhiệt  Động vật hằng nhiệt
Độ ẩm Thực vật ưa ẩm         Thực vật chịu hạn Động vật ưa ẩm         Động vật ưa khô

Câu 3: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.3

Gợi ý làm bài:

Bảng 63.3. Quan hệ cùng loài và khác loài

Quan hệ Cùng loài Khác loài
Hỗ trợ Quần tụ cá thể             Cách li cá thể Cộng sinh                   Hội sinh
Đối địch Cạnh tranh thức ăn, chỗ ở                                   Cạnh tranh trong mùa sinh sản                       Ăn thịt nhau Cạnh tranh                   Kí sinh, nửa kí sinh     Sinh vật này ăn sinh vật khác.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan