Bài 5, 6, trang 47, SGK Sinh học lớp 9

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

5.Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định? 6. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

Bài 5. Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a)    Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp cùa các nuclêôtit trong phân tử

b)   Hàm lượng ADN trong nhân tế bào

c)    Tỉ lệ A+T/G+X trong phân tử

d)   Cả b và c

Đáp án a

Bài 6. Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

a) A + G = T + X                        b) A = T ; G = X

c)  A + T + G = A + X  + T         d) A + T + G = A + X + T

Đáp án a, b, c đúng

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan