Bài 1,2, trang 124, SGK Sinh học lớp 9

Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

1.Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng? 2. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

1.Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

* Thực vật ưa sáng

- Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.

- Hoạt động sinh lí:

+ Cường độ quang hợp cao dưới điều lũện ánh sáng mạnh.

+  Cường độ hô hấp cao.

*Thực vật ưa bóng

 - Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.

-  Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.

-  Cường độ hô hấp thấp hơn.

2. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan