Bài 1,2, trang 124, SGK Sinh học lớp 9


1.Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng? 2. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

1.Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

* Thực vật ưa sáng

- Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.

- Hoạt động sinh lí:

+ Cường độ quang hợp cao dưới điều lũện ánh sáng mạnh.

+  Cường độ hô hấp cao.

*Thực vật ưa bóng

 - Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.

-  Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.

-  Cường độ hô hấp thấp hơn.

2. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu