Bài 1, 2, 3 trang 67 sgk toán 2

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Số?

Bài giải

Bài 3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của mẹ năm nay là

65 - 27 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan