Bình chọn:
4.2 trên 259 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 3

Xem chi tiết
Getting Started Unit 3 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 3 trang 26 SGK tiếng Anh 9 mới

2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền từ vào chỗ trống. Một số trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần.

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK tiếng Anh 9 mới

Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK tiếng Anh 9 mới A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK tiếng Anh 9 mới

Đọc lại đoạn hội thoại ở phần Getting Started. Gạch chân những câu tường thuật, viết lại câu trực tiếp mà Mai nói với Phúc và bố mẹ cô ấy.

Xem chi tiết
Communication Unit 3 trang 31  SGK tiếng Anh 9 mới Communication Unit 3 trang 31 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK tiếng Anh 9 mới Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK tiếng Anh 9 mới Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK tiếng Anh 9 mới

3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Xem chi tiết
Looking back Unit 3 trang 34 SGK tiếng Anh 9 mới Looking back Unit 3 trang 34 SGK tiếng Anh 9 mới

3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa ra ít nhất 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau

Xem chi tiết
Project Unit 3 trang 35 SGK tiếng Anh 9 mới Project Unit 3 trang 35 SGK tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết