Trắc nghiệm Lý thuyết về Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em Văn 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân được hiểu là:

 • A.

  Kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • B.

  Kể về diễn biến của sự việc mà người thân đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • C.

  Kể về diễn biến của sự việc mà người khác trải qua đã trải qua và kể lại cho em để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể về trải nghiệm bản thân sẽ sử dụng ngôi kể nào để kể?

Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba xen kẽ

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ ba

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây không phải yêu cầu về kể lại một trải nghiệm của bản thân?

 • A.

  Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ

 • B.

  Sử dụng các từ khóa, cụm từ.

 • C.

  Tập trung vào sự việc đã xảy ra

 • D.

  Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo đúng trình tự trước khi viết bài?

Lập dàn ý

Tìm ý

Lựa chọn đề tài

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Kết thúc câu chuyện và cảm xúc của người viết

Diễn biến câu chuyện

Giới thiệu câu chuyện định kể

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của dàn ý bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Cảm xúc của bản thân khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?

Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

Vì sao câu chuyện xảy ra như vậy

Điều gì đã xảy ra?

Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân được hiểu là:

 • A.

  Kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • B.

  Kể về diễn biến của sự việc mà người thân đã trải qua và để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • C.

  Kể về diễn biến của sự việc mà người khác trải qua đã trải qua và kể lại cho em để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

 • D.

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kể lại một trải nghiệm của bản thân là kiểu bài trong đó người viết kể về diễn biến của sự việc mà mình đã trải qua để lại nhiều ấn tượng cảm xúc.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi kể về trải nghiệm bản thân sẽ sử dụng ngôi kể nào để kể?

Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba xen kẽ

Ngôi thứ nhất

Ngôi thứ ba

Đáp án

Ngôi thứ nhất

Lời giải chi tiết :

Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất.

Câu 3 :

Đáp án nào dưới đây không phải yêu cầu về kể lại một trải nghiệm của bản thân?

 • A.

  Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ

 • B.

  Sử dụng các từ khóa, cụm từ.

 • C.

  Tập trung vào sự việc đã xảy ra

 • D.

  Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất

- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ

- Tập trung vào sự việc đã xảy ra

- Thể hiện được cảm xúc của người viết trước sự việc được kể

Câu 4 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo đúng trình tự trước khi viết bài?

Lập dàn ý

Tìm ý

Lựa chọn đề tài

Đáp án

Lựa chọn đề tài

Tìm ý

Lập dàn ý

Lời giải chi tiết :

Trước khi viết:

- Bước 1: Lựa chọn đề tài

- Bước 2: Tìm ý

- Bước 3: Lập dàn ý

Câu 5 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Kết thúc câu chuyện và cảm xúc của người viết

Diễn biến câu chuyện

Giới thiệu câu chuyện định kể

Đáp án

Giới thiệu câu chuyện định kể

Diễn biến câu chuyện

Kết thúc câu chuyện và cảm xúc của người viết

Lời giải chi tiết :

Mở bài: giới thiệu câu chuyện định kể

Thân bài: kể lại diễn biến câu chuyện

Kết bài: kết thúc câu chuyện và cảm xúc của người viết.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các ý dưới đây theo đúng trình tự của dàn ý bài văn kể lại trải nghiệm của bản thân:

Cảm xúc của bản thân khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?

Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

Vì sao câu chuyện xảy ra như vậy

Điều gì đã xảy ra?

Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

Đáp án

Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

Điều gì đã xảy ra?

Vì sao câu chuyện xảy ra như vậy

Cảm xúc của bản thân khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?

Lời giải chi tiết :

Thứ tự:

- Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào?

- Những ai liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

- Điều gì đã xảy ra?

- Vì sao câu chuyện xảy ra như vậy?

- Cảm xúc của bản thân khi câu chuyện diễn ra và khi kể lại câu chuyện?

Trắc nghiệm Lý thuyết kể lại một trải nghiệm của em Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết kể lại một trải nghiệm của em Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Bắt nạt Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích chi tiết Bắt nạt Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Bắt nạt Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu chung về Bắt nạt Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết về từ ghép, từ láy Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết về từ ghép, từ láy Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Nếu cậu muốn có một người bạn Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích chi tiết Nếu cậu muốn có một người bạn Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Nếu cậu muốn có một người bạn Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về tác giả Tô Hoài Tìm hiểu chung Nếu cậu muốn có một người bạn Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ê-xu-pe-ri Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về tác giả Ê-xu-pe-ri Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết về so sánh Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết về so sánh Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết về nghĩa của từ Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết về nghĩa của từ Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Lý thuyết về từ đơn, từ phức Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Lý thuyết về từ đơn, từ phức Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Bài học đường đời đầu tiên Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Phân tích chi tiết Bài học đường đời đầu tiên Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Bài học đường đời đầu tiên Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Tìm hiểu chung về Bài học đường đời đầu tiên Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Tô Hoài Văn 6 Kết nối tri thức

Luyện tập và củng cố kiến thức Vài nét về tác giả Tô Hoài Văn 6 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết