Mĩ thuật lớp 6 - Kết nối tri thức Bài 7: Mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử

Vận dụng - trang 35 - SGK Mĩ thuật lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử để trang trí 1 sản phẩm cụ thể

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh kết hợp với những tác phẩm mỹ thuật thời kỳ tiền sử để ứng dụng trang trí 1 sản phẩm mà em thích

Lời giải chi tiết

Thẻ đánh dấu sách sử dụng hình ảnh mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu