Mĩ thuật lớp 6 - Kết nối tri thức Bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử

Thể hiện - trang 37 - SGK Mĩ thuật lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Mô phỏng về một di sản mỹ thuật Việt Nam thời kỳ tiền sử em yêu thích từ vật liệu sẵn có

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Theo suy nghĩ, cảm nhận và sự yêu thích của em

Lời giải chi tiết

Hình khắc trên vách đá hang Đồng Nội (sản phẩm mĩ thuật từ giấy).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu