Mở đầu trang 8 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nếu không có nhà ở thì chúng ta sẽ sống và sinh hoạt ra sao?

Lời giải chi tiết

Nếu không có nhà ở, con người sẽ không có nơi cư trú, nghỉ ngơi, học tập, ăn uống và làm việc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu