Hoạt động 1 mục 2 trang 9 SGK Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy quan sát Hình 1.3 và trả lời các câu hỏi dưới đây:

Câu hỏi 3 trang 9 Công nghệ lớp 6

- Phần nào của ngôi nhà nằm dưới mặt đất?

- Bộ phận nào che chắn cho ngôi nhà?

- Thân nhà có những bộ phận chính nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát vào hình 1.2 ta thấy: phần nằm dưới mặt đất là phần phía dưới thảm cỏ xanh (móng nhà), bộ phận che chắn cho ngôi nhà là phần trên cùng của ngôi nhà (mái nhà), thân nhà có những bộ phận chính là: tường, cột, sàn, dầm nhà.

Lời giải chi tiết

- Phần nằm dưới mặt đất của ngôi nhà đó là: móng nhà.

- Bộ phận che chắn cho ngôi nhà đó là: mái nhà.

- Thân nhà có những bộ phận chính là: tường, cột, sàn, dầm nhà.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu