Hoạt động mục 4 trang 12 SGK Công nghệ - Chân trời sáng tạo


Hỗn hợp vữa xi măng – cát được tạo thành bằng cách nào? Cho vữa xi măng – cát vào giữa các viên gạch nhằm mục đích gì? Bê tông được tạo ra như thế nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hỗn hợp vữa xi măng – cát được tạo thành bằng cách nào?
2. Cho vữa xi măng – cát vào giữa các viên gạch nhằm mục đích gì?
3. Bê tông được tạo ra như thế nào?

Câu 1

1. Hỗn hợp vữa xi măng – cát được tạo thành bằng cách nào?

Lời giải chi tiết:

Hỗn hợp vữa xi măng – cát được tạo thành bằng cách pha trộn xi măng, cát và nước.


Câu 2

2. Cho vữa xi măng – cát vào giữa các viên gạch nhằm mục đích gì?

Lời giải chi tiết:

Hỗn hợp vữa xi măng – cát được pha trộn từ xi măng, nước và cát. Khi vữa khô chúng sẽ trở nên động cứng. Do đó, vữa xi măng – cát cho vào giữa các viên gạch để kết dính các viên gạch lại với nhau.


Câu 3

3. Bê tông được tạo ra như thế nào?

Lời giải chi tiết:

Bê tông được tạo ra bằng cách pha trộn đá hoặc sỏi cùng với xi măng, cát và nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu