Luyện tập mục III trang 11 SGK Công nghệ 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Ở nơi em sống, có những kiến trúc nhà ở nhào? Nhà sàn và nhà nổi phù hợp với những vùng nào ở nước ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhà ở nông thôn; Nhà ở thành thị (nhà ở mặt phố ; nhà ở chung cư); Nhà ở khu vực đặc thù (nhà sàn, nhà nổi), …


Lời giải chi tiết

- Ở nơi em sống, kiến trúc nhà ở thành thị là chủ yếu. Nó bao gồm nhà ở mặt đất và nhà ở chung cư.

- Theo em:

   + Nhà sàn phù hợp với vùng núi cao như Tây Nguyên, Tây Bắc

   + Nhà nổi phù hợp với vùng nhiều kênh rạch như ở miền Tây Nam Bộ.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Khái quát về nhà ở