Bài 12. Nồi cơm điện

Bình chọn:
4.8 trên 56 phiếu
Lý thuyết Bài 12: Nồi cơm điện SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài 12: Nồi cơm điện SGK Công nghệ 6 Kết nối tri thức đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 64 SGK Công nghệ 6

Cơm được nấu như thế nào trước khi có nồi cơm điện? Nồi cơm điện làm việc như thế nào? Làm sao để lựa chọn, sử dụng nồi cơm điện đúng cách, tiết kiệm và an toàn?

Xem lời giải

Khám phá mục I trang 65 SGK Công nghệ 6

Quan sát Hình 12.2 và cho biết tên gọi các bộ phận (1), (2), (3), (4), (5)

Xem lời giải

Kết nối năng lực mục III trang 66 SGK Công nghệ 6

Gia đình bạn Hoa có bốn người: bố, mẹ, Hoa và em trai gần một tuổi. Em hãy giúp Hoa lựa chọn một chiếc nồi cơm điện phù hợp nhất với gia đình bạn ấy trong ba loại dưới đây và giải thích cho sự lựa chọn đó (xem Bảng 12.1) a) Nồi cơm điện có thông số: 220 V; 680 W; 2,0L b) Nồi cơm điện có thông số: 220 V; 775 W; 1,8 L. c) Nồi cơm điện có thông số: 220 V, 680 W; 1,0 L.

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 67 SGK Công nghệ 6

Quan sát Hình 12.5 và chỉ ra những điểm có thể gây mất an toàn khi sử dụng nồi cơm điện.

Xem lời giải

Vận dụng mục III trang 67 SGK Công nghệ 6

Tìm hiểu và cho biết thông tin về loại nồi cơm điện nhà em, hoặc nhà người thân của em đang sử dụng. Quan sát việc sử dụng nồi cơm điện đó và cho biết việc sử dụng nồi cơm điện đã an toàn chưa?

Xem lời giải