Bài 1. Khái quát về nhà ở

Bình chọn:
4.6 trên 128 phiếu
Lý thuyết Bài 1: Khái quát về nhà ở SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài 1: Khái quát về nhà ở SGK Công nghệ 6 Kết nối tri thức đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 8 SGK Công nghệ 6

Cuộc sống con người sẽ khó khăn như thế nào nếu không có nhà ở? Tại Việt Nam, nhà ở có đặc điểm gì chung và có những kiến trúc đặc trưng nào?

Xem lời giải

Khám phá mục I trang 8 SGK Công nghệ 6

Quan sát hình 1.1 và cho biết con người cần có nhà ở?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Khám phá mục II trang 10 SGK Công nghệ 6

Quan sát hình 1.4 em có thể nhận biết được những khu vực chức năng nào trong ngôi nhà?

Xem lời giải

Kết nối năng lực mục III trang 11 SGK Công nghệ 6

Sử dụng internet hoặc qua sách báo, … để tìm hiểu thêm về đặc điểm kiến trúc nhà ở các vùng miền khác nhau của nước ta.

Xem lời giải

Luyện tập mục III trang 11 SGK Công nghệ 6

Ở nơi em sống, có những kiến trúc nhà ở nhào? Nhà sàn và nhà nổi phù hợp với những vùng nào ở nước ta?

Xem lời giải

Vận dụng mục III trang 11 SGK Công nghệ

1. Nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà ở nào? Mô tả các chức năng trong ngôi nhà của gia đình em. 2. Nêu ý tưởng thiết kế nhà có các phòng chức năng phù hợp với các thành viên trong gia đình em.

Xem lời giải