Bài 2. Xây dựng nhà ở

Bình chọn:
4.2 trên 58 phiếu
Lý thuyết Bài 2: Xây dựng nhà ở SGK Công nghệ 6

Lý thuyết Bài 2: Xây dựng nhà ở SGK Công nghệ 6 Kết nối tri thức đầy đủ, ngắn gọn, hay nhất.

Xem chi tiết

Mở đầu trang 12 SGK Công nghệ 6

Những yếu tố nào tạo nên một ngôi nhà bền, đẹp? Nhà ở được xây dựng như thế nào và bằng những vật liệu gì?

Xem lời giải

Khám phá mục I trang 13 SGK Công nghệ 6

Kể thêm tên các vật liệu em biết dùng để xây nhà chưa được giới thiệu trong bài học.

Xem lời giải

Luyện tập mục I trang 14 SGK Công nghệ 6

Xác định một số loại vật liệu cơ bản được dùng để xây dựng các ngôi nhà trong hình 2.2.

Xem lời giải

Khám phá mục II trang 14 SGK Công nghệ 6

Vẽ sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở.

Xem lời giải

Kết nối năng lực mục II trang 15 SGK Công nghệ 6

Đề xuất các vật liệu xây dựng được sử dụng để làm sàn và giải thích về đề xuất của mình.

Xem lời giải

Luyện tập mục II trang 15 SGK Công nghệ 6

Quan sát Hình 2.3. hãy mô ta công việc đang thực hiện trong mỗi hình. Sắp xếp các hình theo thứ tự các bước chính xây nhà ở.

Xem chi tiết

Vận dụng mục III trang 15 SGK Công nghệ 6

1. Tìm hiểu và cho biết ngôi nhà của gia đình em được xây dựng từ những loại vật liệu nào. 2. Ở nơi em sống, những vật liệu chính được sử dụng để xây dựng nhà ở là gì? Nêu tác dụng của vật liệu đó trong quá trình xây dựng nhà ở.

Xem lời giải