Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 6 Tập 2


Cho ba ví dụ về phân số

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Cho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.

Phương pháp giải:

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) với \(a,b\in \mathbb {Z}, b\ne 0\) có \(a\) là tử số và \(b\) là mẫu số 

Lời giải chi tiết:

- Phân số \(\displaystyle{{ - 7} \over 8}\)  , có -7 là tử số, 8 là mẫu số

- Phân số \(\displaystyle {{  14} \over 5}\)  , có 14 là tử số, 5 là mẫu số

- Phân số \(\displaystyle {9 \over 2}\)  , có 9 là tử số, 2 là mẫu số

Câu hỏi 2

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?

a) \(\dfrac{4}{7}\)     b) \(\dfrac{0,25}{-3}\)     c) \(\dfrac{-2}{5}\)

d) \(\dfrac{6,23}{7,4}\)    e) \(\dfrac{3}{0}\)

Phương pháp giải:

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) với \(a,b\in Z\); \(b\ne 0\) có \(a\) là tử số và \(b\) là mẫu số

Lời giải chi tiết:

Cách viết cho ta phân số là a, c

Cách viết b, d có tử số là số thập phân nên không cho ta phân số

Cách viết e có mẫu số bằng 0 nên không cho ta phân số

Câu hỏi 3

Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ.

Phương pháp giải:

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) với \(a,b\in Z\); \(b\ne 0\) có \(a\) là tử số và \(b\) là mẫu số

Lời giải chi tiết:

Mọi số nguyên có thể viết được dưới dạng phân số 

Ví dụ: Số 3 có thể viết dưới dạng phân số là \(\dfrac{3}{1}\) 

Loigaihay.com


Bình chọn:
4 trên 72 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.