Câu 8 trang 14 SBT Công Nghệ 6 - Cánh diều


Đề bài

Khi sử dụng thực phẩm, con người sẽ được:

A. Cung cấp năng lượng.

B. Cung cấp chất dinh dưỡng.

C. Cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi sử dụng thực phẩm, con người sẽ được cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng.

Lời giải chi tiết

Chọn câu C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu