Câu 6 trang 11 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Kể những hoạt động sử dụng năng lượng mặt trời mà em biết được ở địa phương của em?

Đề bài

Kể những hoạt động sử dụng năng lượng mặt trời mà em biết được ở địa phương của em?


Lời giải chi tiết

Những hoạt động sử dụng năng lượng mặt trời mà em biết được ở địa phương của em là:

- Sử dụng năng lượng mặt trời để đun nước tắm thay cho bình nóng lạnh.

- Sử dụng năng lượng mặt trời để thắp sáng bóng điện.

- Sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện, thay thế điện năng lấy từ lưới điện.Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí