Câu 5 trang 46 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


ho một số loại đèn có cùng điện áp là 220 V, giả sử các đèn này có độ sáng như nhau. Dựa vào các giá trị công suất tiêu thụ, em hãy chọn chiếc đèn tiết kiệm điện nhất trong các loại đèn dưới đây A. Đèn LED có công suất tiêu thụ 9 W. B. Đèn compact có công suất tiêu thụ 18 W. C. Đèn sợi đốt có công suất tiêu thụ 25 W. D. Đèn huỳnh quang 1,2 m có công suất tiêu thụ 40 W

Đề bài

ho một số loại đèn có cùng điện áp là 220 V, giả sử các đèn này có độ sáng như nhau. Dựa vào các giá trị công suất tiêu thụ, em hãy chọn chiếc đèn tiết kiệm điện nhất trong các loại đèn dưới đây

A. Đèn LED có công suất tiêu thụ 9 W.

B. Đèn compact có công suất tiêu thụ 18 W.

C. Đèn sợi đốt có công suất tiêu thụ 25 W.

D. Đèn huỳnh quang 1,2 m có công suất tiêu thụ 40 W


Lời giải chi tiết

Đáp án: A.

Vì: đèn có công suất càng nhỏ thì tiêu thụ điện năng càng ít nên sẽ tiết kiệm điện.



Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí