Câu 5 trang 41 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Mô tả các bước thực hiện trong quy trình sử dụng bàn là được minh họa bởi những hình ảnh dưới đây

Đề bài

Mô tả các bước thực hiện trong quy trình sử dụng bàn là được minh họa bởi những hình ảnh dưới đây

TT

Hình ảnh minh họa các bước thực hiện

Mô tả

1

 

 

2

 

 

3

  

 

4

 

 

5

  

 

6

 

 

Lời giải chi tiết

Mô tả các bước thực hiện trong quy trình sử dụng bàn là được minh họa bởi những hình ảnh đã cho:

1. Đọc hướng dẫn sử dụng

2. Lấy dây dẫn điện cắm vào bàn là

3. Cắm dây điện vào ổ điện

4. Điều chỉnh nhiệt độ.

5. Bắt đầu là quần áo

6. Là xong, rút điện để bàn là hạ nhiệt độBình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí