Câu 5 trang 18 SBT Công Nghệ 6 – Kết nối tri thức


Đề bài

Chất liệu để may trang phục có sự khác biệt về những yếu tố nào?

A. Độ nhàu; độ dày, mỏng, kiểu may.

B. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu; độ thấm hút mồ hôi.

C. Độ thấm hút; độ bền; độ nhàu, kiểu may.

D. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu, kiểu may


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất liệu là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục. Chất liệu may trang phục đa dạng và có sự khác biệt về độ bền, độ dày, mỏng, độ nhàu và độ thấm hút. 


Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Vì: chất liệu để may trang phục không liên quan đến kiểu may.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: